Dil:
  • Turkish
  • English

Arnavutluk

0

Arnavutluk

Arnavutluk

Yönetim Şekli:            Cumhuriyet

Başkenti:

Tiran

Yüzölçümü: 

28.750 km2

Nüfus:      

3.149.000

Para Brimi:  

Lek

Diğer Batı Balkan ülkeleriyle birlikte Arnavutluk Haziran 2003 Selanik Zirvesi’nde potansiyel aday ülke olarak kabul edilmiş ve 2009 yılında AB üyeliği için resmen başvuruda bulunmuştur.

Arnavutluk’un başvurusu ile ilgili olarak AB Komisyonu, 2010 yılında sunduğu görüşünde müzakerelerin resmi olarak açılabilmesinden önce ülkenin üyelik kriterlerine uyumu konusunda – özellikle Komisyon görüşünde zikredilen 12 anahtar öncelikte- belirli bir derece ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

2012 yılı Ekim ayında Komisyon, yargı ve kamu yönetimi reformu ile parlamento ile ilgili kural ve prosedürlerin revizyonu konularına bağlı olarak Arnavutluk’a adaylık statüsünün verilmesi tavsiyesinde bulunmuştur. 27 Haziran 2014 tarihinde Arnavutluk resmen aday ülke olarak ilan edilmiştir. 2014 Yılı Genişleme Strateji Belgesinde, Arnavutluk’un kaydettiği gelişmeler sayesinde aday ülke olduğunun altı çizilmiş, ayrıca siyasi kriterler alanında ilerleme kaydedilmiş olmakla birlikte reform ivmesinin hızlandırılması gerektiği vurgulanmıştır.

15 Aralık 2015 tarihli Genel İşler Konseyi Sonuçlarında, katılım müzakerelerinin açılması için 5 anahtar önceliğin karşılanması ve sonra da kapsayıcı bir şekilde uygulanması gerektiğinin altı çizilmiştir. Bu öncelikli alanlar arasında özellikle yargı reform paketi, soruşturmaların iyi takibi, örgülü suçlar ve yolsuzlukla mücadele ve silah ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele, temel haklar ve azınlık hakları alanlarında ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir. Arnavutluk’un AB Dış ve Güvenlik politikasıyla ile devam eden tam uyumluluğu memnuniyetle karşılanmaktadır.

2016 yılı Genişleme Strateji Belgesinde ise Arnavutluk’taki 2017 seçimleri öncesinde seçim kurulunda var olan tarafsızlık ve profesyonellik ile ilgili eksikliklerin giderilmesi,  yargı reformu alanında gerekli 40 adet mevzuatın çıkarılması ve uygulanması gerektiği ifade edilmiştir.  Ayrıca üst düzey görevlilerin karıştığı yolsuzluklarla mücadelede çaba harcanması, insan haklarını koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi, ifade özgürlüğü mevzuatının daha iyi uygulanması, düzenleyici otoriteler ile kamusal yayın kuruluşlarının bağımsızlığının güçlendirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

Bunun yanı sıra Strateji Belgesinde, Arnavutluk’taki Romanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, ayrımcılıkla mücadele alanına giren vakalarının takibinde ilerleme kaydedilmesi, kamu alımları sistemi ve kamu maliyesi yönetiminin etkinliği, verimliliği ve saydamlığının artırılması, Arnavutluk vatandaşlarının AB ülkelerine yaptıkları temelsiz iltica başvuruları konusunda acil ve kararlı adımlar atılması gerektiği belirtilmiştir.

 

 

Comments are closed.