Browsing: Türkiye AB İlişkileri

Genel

Türkiye AB İlişkileri

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda her zaman uluslararası konjonktürdeki…

Genel

Gümrük Birliği

Ankara Anlaşması’nda Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğuna entegrasyonu için ortaya koyulan üç dönemin sonuncusu olan “son…

Genel

Gümrük İşbirliği Komitesi

Gümrük İşbirliği Komitesi, Ortaklık Konseyi tarafından Ortaklık Komitesine bağlı olarak kurulan teknik bir komitedir. Üye…

Genel

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi

Karma İstişare Komitesi, Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve sosyal ve ekonomik diyaloğun kurumsallaşması…

Genel

Karma Parlamento Komisyonu

Karma Parlamento Komisyonu (KPK), Ortaklık Konseyi tarafından, Avrupa Parlamentosu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında…

Genel

Ortaklık Komitesi

Ortaklık Konseyi tarafından, görevlerini düzenli ve sürekli biçimde yerine getirmesini sağlamak hususunda kendisine yardımcı olmak…

Genel

Ortaklık Konseyi

Ortaklık Konseyi Türkiye ile o zamanki ismiyle Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında gümrük birliği temeline…

Genel

Kurumsal Yapı

Kurumsal Yapı Türkiye ile Avrupa Topluluğu (AT) arasında Ankara Anlaşması ile kurulan ortaklık rejiminde, anılan…

Genel

Diğer Önemli Belgeler

Müzakere Çerçeve Belgesi 2010-2011 Eylem Planı Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı Türkiye’nin Katılım Süreci için…

1 2 3 4