Browsing: Temel Belgeler

Genel

Diğer Önemli Belgeler

Müzakere Çerçeve Belgesi 2010-2011 Eylem Planı Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı Türkiye’nin Katılım Süreci için…

Genel

AB İletişim Stratejisi

“Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği İletişim Stratejisi” 6 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de düzenlenen bir basın toplantısıyla…

Genel

2010-2011 Eylem Planı

Türkiye’nin Katılım Süreci için AB Stratejisi kapsamında teknik uyum çalışmalarını hızlandırmak üzere yıllık takvimler içeren…

Genel

Müzakere Çerçeve Belgesi

Müzakere Çerçeve Belgesi (MÇB), müzakere sürecinin en temel belgesidir ve katılım müzakerelerine ilişkin ilkeleri, esasları,…

Genel

Genişleme Strateji Belgeleri

Genişleme Strateji Belgesi 2016 (İngilizce) 2016 Genişleme Strateji Belgesinin Türkiye ile ilgili bölümleri (Türkçe) Genişleme Strateji Belgesi…

Genel

Ortaklık Konseyi Kararları

Türkiye ile o zamanki ismiyle Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında gümrük birliği temeline dayanan bir…

Genel

Katılım Ortaklığı Belgeleri

Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB), adaylığı resmen kabul edilen her ülke için Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan…

1 2 3