Language:
  • Turkish
  • English

Amaçlar

  • Ülkemizin Avrupa Birliği’ne giriş sürecine koşut olarak, çeşitli düzeylerde politika oluşturulmasına katkıda bulunmak;
  • Ülkemizin Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecine destek olmak;
  • Avrupa Birliği alanında akademik çerçevede araştırma çalışmaları yapmak;
  • Konunun teknik ve entelektüel düzeyde tartışılmasına katkıda bulunmak.