Dil:
  • Turkish
  • English

Hakkımızda

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişi vardır. İlişkilerdeki bütün dalgalanmalara rağmen, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesi yönündeki resmi kararlılığının yanında, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör de büyük ölçüde ülkemizin Avrupa Birliği’ne girişini desteklemektedir.

Hiç şüphe yok ki Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu Avrupa, yeni bir Avrupa olacaktır. Avrupa Birliği’nin ülkemiz açısından sağlayacağı yararlar yanında; Türkiye’nin de Avrupa’nın orta ve uzak geleceğinde önemli roller oynayabileceği bilinmelidir.

Ancak, -konu çok geniş bir yelpazede tartışılıyor olmasına rağmen- toplumsal düzeyde Avrupa Birliği hakkındaki bilgi ve farkındalığın oldukça düşük olduğunu ifade etmek gerekir. Aynı bilgi eksikliğinin Türkiye’ye yönelik ön yargılarla birlikte Avrupa kamuoyunu da etkisi altına aldığı herkesçe malumdur.

AB Politikaları Enstitüsü bu yöndeki sivil çabalara katkı sağlamak amacıyla ve konuyu akademik ve entellektüel düzeyde ele almak üzere 2006 yılında kurulmuştur.