Dil:
  • Turkish
  • English

İlkeler

  1. Avrupa Birliği Politikaları Enstitüsü, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini, resmi müzakere çerçevesi ve eşit ortaklık temelinde benimser.
  2. Avrupa Birliği Politikaları Enstitüsü, ülkemizin tarihsel birikimi sonucunda oluşan ulusal ve moral değerler bağlamında ortak Avrupa kültürüne katkıda bulunmaya çalışır.
  3. Avrupa Birliği Politikaları Enstitüsü, sadece Avrupa halklarını değil; tüm dünya uluslarının ortak geleceğini ilgilendiren Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılması yönündeki çabaları destekler.
  4. Avrupa Birliği Politikaları Entitüsü, özgürlük, eşitlik, dayanışma, hoşgörü, doğaya saygı ve ortak sorumluluk gibi evrensel değerlere inanır.
  5. Avrupa Birliği Politikaları Enstitüsü, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönet(iş)im anlayışını savunur.