Dil:
  • Turkish
  • English

Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı

0

10 Ocak 2007 tarihinde, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn. Abdullah Gül başkanlığında, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sn. Ali Babacan, İzleme ve Yönlendirme Komitesi üyeleri ve ilgili tüm kurumlarımızın üst düzey yetkilileriyle düzenlenen toplantıda, ülkemizin Avrupa Birliğine katılım süreci ve izlenecek strateji ile ilgili olarak genel bir değerlendirme yapılmıştır. Toplantı sonucunda, ülkemizin menfaatleri ve kazanılmış hakları esas alınarak, AB’ye tam üyelik perspektifi ile 2007- 2013 döneminde Avrupa Birliği müktesebatına uyumun tamamlanmasını hedefleyen bütüncül bir program hazırlanması kararı alınmıştır.

Bu karar uyarınca, tarama süreci sonrasında düzenleme yapılması öngörülen tüm fasılları kapsayan biçimde, Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı hazırlanmıştır. Programda yasal düzenlemeler, ikincil düzenlemeler ve ilgili faslın gerektirebileceği temel strateji veya politika belgelerine yer verilmiştir. Ayrıca, düzenlemenin yapılmasından sorumlu kurum ve düzenlemenin yapılacağı takvim belirlenmiştir.

Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı (2007-2013)

 GİRİŞ  (PDF Format – 36,5 KB)
 1- Malların Serbest Dolaşımı  (PDF Format – 142 KB)
 2- İşçilerin Serbest Dolaşımı  (PDF Format – 37,4 KB)
 3- İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi  (PDF Format – 35,8 KB)
 4- Sermayenin Serbest Dolaşımı  (PDF Format – 87,2 KB)
 5- Kamu Alımları  (PDF Format – 66,4 KB)
 6- Şirketler Hukuku  (PDF Format – 51,5 KB)
 7- Fikri Mülkiyet Hukuku  (PDF Format – 60,9 KB)
 8- Rekabet Politikası  (PDF Format – 77,8 KB)
 9- Mali Hizmetler  (PDF Format – 108 KB)
 10- Bilgi Toplumu ve Medya  (PDF Format – 71,6 KB)
 11- Tarım ve Kırsal Kalkınma  (PDF Format – 104 KB)
 12- Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı  (PDF Format – 119 KB)
 13- Balıkçılık  (PDF Format – 33,3 KB)
 14- Taşımacılık Politikası  (PDF Format – 105 KB)
 15- Enerji  (PDF Format – 80,4 KB)
 16- Vergilendirme  (PDF Format – 58,5 KB)
 17- Ekonomik ve Parasal Politika  (PDF Format – 42,6 KB)
 18- İstatistik  (PDF Format – 29.7 KB)
 19- Sosyal Politika ve İstihdam  (PDF Format – 110 KB)
 20- İşletmeler ve Sanayi Politikası  (PDF Format – 33.4 KB)
 21- Trans-Avrupa Ağları  (PDF Format – 27,0 KB)
 22- Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu   (PDF Format – 56,9 KB)
 23- Yargı ve Temel Haklar  (PDF Format – 78,2 KB)
 24- Adalet, Özgürlük ve Güvenlik  (PDF Format – 96,9 KB)
 25- Bilim ve Araştırma  (PDF Format – 32,3 KB)
 26- Eğitim ve Kültür  (PDF Format – 43,0 KB)
 27- Çevre  (PDF Format – 109 KB)
 28- Tüketicinin ve Sağlığın Korunması  (PDF Format – 97,3 KB)
 29- Gümrük Birliği  (PDF Format – 77,8 KB)
 30- Dış İlişkiler  (PDF Format – 52,7 KB)
 31- Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası  (PDF Format – 11,4 KB)
 32- Mali Kontrol  (PDF Format – 35,2 KB)
 33- Mali ve Bütçesel Hükümler  (PDF Format – 74,8 KB)
 EK: Programda Yer Alan Düzenleme Sayısı  (PDF Format – 34,6 KB)

 

Comments are closed.